Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
Ammarraj Khatri Deputy Mayor ammar.khatri19@gmail.com 9858426111
Purna Bahadur Khadka Information Officer khadkapurna530@gmail.com ९८४८४८२०२०