FAQs Complain Problems

आ.व. ०७४।०७५ सालको पहिलो चौमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने जेष्ठनागरिक अन्य, जेष्ठनागरिक दलित, एकल महिला, बिधवा महिला, पूर्ण अशक्त र अा‌ंशिक असक्त व्यक्तिहरुको विवरण ।