FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents आर्थिक वर्ष कानुनको किसिम स्वीकृत मिति स्वीकृत गर्ने निकाय कानूनको लिङ्क
दलित विकास समिति गठन र कार्य सञ्चालन कार्यविधि,२०७९ 05/03/2023 - 11:35 PDF icon नगर दलित विकास समिति कार्यविधि,२०७९.pdf
जयपृथ्वी नगरपालिका आपतकालिन पुर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना,२०७९ 05/03/2023 - 11:25 PDF icon आपतकालिन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना,२०७९.pdf
विपद व्यवस्थापन स्वयमसेवक व्युरो गठन तथा परिचालन कार्यविधि,२०७९ 05/03/2023 - 11:18 PDF icon विपद व्यावस्थापन स्वयमसेवक व्यूरो गठन तथा परिचालन निर्देशिका,२०७९.pdf
जयपृथ्वी नगरपालिका आपतकालिन बालकोष सन्चालन कार्यविधि,२०७९ 05/03/2023 - 11:13 PDF icon नगरपालिका आपतकालिन बालकोष सन्चालन कार्यविधि.pdf
आ.व. २०७९/०८० मा स्वीकृत भएका ऐन, नियम, कार्यविधि,मापदण्ड तथा निर्देशनहरु । 07/28/2022 - 12:12 PDF icon एम.विवि एस कार्यविधि २०७९.pdf

Pages