FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents आर्थिक वर्ष कानुनको किसिम स्वीकृत मिति स्वीकृत गर्ने निकाय कानूनको लिङ्क
जयपृथ्वी नगरपालिकाको बिध्यालय लेखा परीक्षण कार्यविधि,२०८० 03/21/2024 - 11:42 PDF icon जनपा लेखापरीक्षण कार्यविधी.pdf
साझेदारी कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि,२०८० 12/01/2023 - 13:22 PDF icon साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०८०.pdf
जयपृथ्वी नगरपालिकाको साझेदारीमा कार्यक्रम सन्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि ऐन,२०८० 08/10/2023 - 07:05 PDF icon साझेदारी कार्यक्रम सन्चालन ऐन,२०८०.pdf
शिक्षक दरबन्दि मिलान तथा विध्यालय समायोजन कार्यविधि,२०७९ 07/20/2023 - 08:44 PDF icon शिक्षक दरबन्दि मिलान कार्यविधि.pdf
दलित विकास समिति गठन र कार्य सञ्चालन कार्यविधि,२०७९ 05/03/2023 - 11:35 PDF icon नगर दलित विकास समिति कार्यविधि,२०७९.pdf

Pages