FAQs Complain Problems

कार्यालयम कर्मचारीको व्यावहार कस्तो लाग्यो?

१. धेरै  रामो 

२. राम्रो

३.नराम्रो