FAQs Complain Problems

तपाईलाई यो कार्यालय सम्म आउन कति समय लाग्यो?

१. १० मिनेट

२. २० मिनेट

३. ३० मिनेट

४. ३० मिनेट भन्दा बढी