FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document आर्थिक वर्ष कानुनको किसिम स्वीकृत मिति स्वीकृत गर्ने निकाय कानूनको लिङ्क
नगरपालिकाका विभिन्‍न कार्यविधि ऐन २०७७-०७८ 12/27/2021 - 14:50 PDF icon राजपत्र जयपृथ्वी नगरपालिका आर्थिक ऐन.pdf, PDF icon लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सन्चालन कार्यविधि.pdf
एफ.एम सन्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 06/19/2020 - 20:00 PDF icon final F.M..pdf
एकिकृत कर व्यावस्थपन कार्यविधि २०७५ 06/19/2020 - 19:59 PDF icon ipt.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ऐन, २०७५ 06/19/2020 - 19:43 PDF icon अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ऐन, २०७५.pdf
स्थानीय तहको उपभोग्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यावस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७४ 06/19/2020 - 19:41 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf

Pages